Posted on

Niewidomi też mają sny

Osoby, które utraciły wzrok po urodzeniu mogą widzieć obrazy w swoich snach. Natomiast ludzie, którzy urodzili się niewidomi nie mogą widzieć obrazów, jednak ich sny są równie realne sny osób widzących. W ich snach wyostrzone są inne zmysły, takie jak zapach, smak, słuch, dotyk. Trudno jest to sobie wyobrazić ale ten fakt dowodzi, że potrzeba snu dla organizmu jest tak silna, że psychika zrobi wszystko, by wytworzyć warunki niezbędne aby śnić.